Vedení daňové evidence

Nabízíme vedení daňové evidence - jednoduché účetnictví zaniklo v České republice v roce 2004 a zůstalo účetnictví podvojné. Na již zaniklé účetnictví tak navazuje daňová evidence, tzn. evidence majetku, evidence dokladů, závazků, příjmů a výdajů. Zpracování daňové evidence obnáší následující činnosti:

 • daňová evidence
 • kontrola formální správnosti účetních dokladů
 • evidence dokladů v souladu s platnými účetními předpisy
 • tvorba potřebných interních dokladů (např. cestovní náhrady, odpisy, atd.)
 • vedení deníku daňových příjmů a výdajů
 • vedení knihy přijatých a vydaných faktur, pokladní knihy
 • evidence hmotného i nehmotného majetku
 • zpracování daňových přiznání v průběhu roku (měsíční, čtvrtletní plátce DPH)
 • zpracování roční účetní závěrky v daňové evidenci
 • zpracování daňových přiznání po uplynutí účetního období (daň z příjmu, silniční daň, atd.)
 • zpracování přehledů pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu
 • zpracování statistických výkazů
 • optimalizace daňové povinnosti v průběhu roku

 

odkazy | Vytvořila internetová agentura Simpless