Personální a mzdová agenda

Nabízíme vedení personální a mzdové agendy - mzdové účetnictví je jednou z nejcitlivějších záležitostí uvnitř každého podniku, proto s odpovídající diskrétností rádi převezmeme zodpovědnost za výpočet mezd a odvodů Vašich zaměstnanců zajištěním následujících činností:

 • kompletní výpočet měsíčních mezd a odvodů
 • přihlášení a odhlášení zaměstnanců k sociálnímu a zdravotnímu pojištění
 • komunikace s úřady OSSZ, ZP, FÚ, ÚP
 • vystavení přehledů vyměřovacích základů na OSSZ, ZP
 • výpočet zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu
 • příprava elektronického příkazu k úhradě
 • zpracování přehledu mezd za jednotlivé zaměstnance
 • zpracování výplatní a mzdové sestavy dobírek na sporožiro
 • zpracování sestavy nemocenských dávek dle jednotlivých zaměstnanců
 • zpracování sestavy pro spoření a exekuce dle jednotlivých zaměstnanců
 • zpracování rekapitulace mezd
 • vypracování a vedení evidenčního listu důchodového pojištění
 • zpracování mzdových listů
 • vypracování potvrzení o příjmech
 • zpracování ročního vyúčtování daní za zaměstnance dle podkladů
 • zpracování vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
 • vedení evidence zaměstnanců
 • vedení evidence o odpracované a neodpracované době zaměstnanců
 • administrativní úkony spojené se vznikem a ukončením pracovního poměru
 • vedení administrativní agendy spojené se změnami pracovních smluv
 • mzdové a personální poradenství
 • zastupování při jednáních a kontrolách prováděných OSSZ, ZP, FÚ, ÚP
 • zpracování a odesílání statistik

odkazy | Vytvořila internetová agentura Simpless