Doplňkové činnosti

 • zastupování při kontrolách z úřadů
 • zpracování statistických výkazů, včetně INTRASTATU
 • provádění inventarizací
 • kontrola účetnictví, které si podnikatel vede sám
 • zpětné účtování, rekonstrukce účetnictví
 • externí služby auditora
 • externí služby daňového poradce
 • optimalizace daňové povinnosti
 • zpracování vnitropodnikových směrnic, atd.
 • bankovní audit a optimalizace bankovních poplatků korporátních klientů
 • optimalizace pojistného programu a nákladů na pojištění

odkazy | Vytvořila internetová agentura Simpless