Daňový servis

  • zpracování všech typů daňových přiznání ( daň z příjmů FO a PO, přiznání k dani z přidané hodnoty, silniční daň, daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí)
  • registrace k daním
  • analýza daňových rizik
  • optimalizace daňové povinnosti
  • konzultace složitých daňových případů s daňovým poradcem
  • asistence v průběhu daňové kontroly
  • zastoupení při jednáních s úřady na základě plné moci

odkazy | Vytvořila internetová agentura Simpless